Prapodivná koncepce dopravy

Doprava v Brodě je téma, o kterém se poslední dobou hovoří čím dál tím více. Časté změny v automobilové dopravě, neutěšený stav silnic, dohady nad cenou stavebních úprav (retardéry, cyklo-piktogramy…). Pojďme se nyní společně podívat na ty nejožehavější z nich.

generel_cyklisticke_dopravy

Hluk, prach a žádné parkování

Do září 2011 měli obyvatelé jednosměrné Jungmannovy ulice před domem automobily, byli smířeni s úzkými chodníky a vysokou prašností. Pak město zahájilo zkušební obousměrný provoz trvající měsíc, který vyzkoušel, zda je ulice připravena na obousměrný provoz. Nebyla. I přesto se město rozhodlo tento stav ponechat dodnes. V ulici tak začala platit snížená rychlost na 30 km/h, zákaz zastavení a zákaz průjezdu vozidel nad 10 tun. Místní tak náhle přišli o možnost parkování před domem, s chodníky, kde se v některých částech vejde maximálně jedna osoba, s prašností větší než velkou a velmi zvýšeným hlukem. Z „Jungmannky“ se stal jeden z hlavních tahů v Českém Brodě.

Lidé sepsali petici, ta byla přečtena na Zastupitelstvu a … ano, tím to skončilo. Ačkoliv se jedná a jedná, jedinou změnou bylo snížení maximální povolené hmotnosti vozidel z 10 na 3,5 tuny. Obyvatelé Jungmannovy ulice jsou zoufalí. Cena nemovitostí klesla, život se jim jen ztížil, ale řidiči jsou spokojeni. Průjezd městem je nyní rychlejší. Je správné zvýhodnit jednu část obyvatel města na úkor jiné? Na první pohled vypadá situace velmi zle a jednostranně vůči obyvatelům Jungmannovy ulice. Je třeba se na to ale podívat z většího nadhledu. Ideálně hledat důvody, co k tomuto kroku město vedlo.

Průjezd městem z východu na západ je možný pouze ulicí Kollárovou, Jungmannovou a nebo náměstím. V Kollárově je největší kumulace dětí (MŠ letadýlko, ZUŠ, 2. ZŠ, sokolovna a sportovní hala), náměstí zas není vhodné k průjezdu. Nejen, že se zde pohybuje velké množství pěších, ale není reálné, aby tudy vedla veškerá doprava. Z tohoto pohledu je již zobousměrnění Jungmannovy ulice poměrně pochopitelné. Kde je tedy problém?

Situace byla a je špatná. Ať se to udělá jakkoliv, vždy budou zasaženi někteří obyvatelé. Bohužel nezbylo, než vybrat nejméně špatnou variantu, protože ta dobrá pro všechny, schází. Hlavní problém je však v tom, že Město toto rozhodnutí nekonzultovalo s dotčenou skupinou. Nebyla svolána diskuze, nevysvětlovalo se dostatečně. Tamní nevěděli, co je čeká. Nemohli k tomu nic říci a když byl provoz zaveden a oni se začali vzpouzet, již nebylo moudré provoz znovu měnit. Zkušební provoz se stal trvalým.

Český Brod, nový ráj cyklistů?

V letošním roce proběhla velmi výrazná úprava Kollárovy ulice. Přesněji její obousměrné zprůjezdnění pro cyklisty společně s výrazným plošným vyznačením cyklostezky. Stejně tak se na nově opravených komunikacích objevil piktogram, který řidiče upozorňuje na cyklisty. Nedávno byl zveřejněn Generel cyklistické dopravy, který vypracoval Bc. Marek Binko, předseda odboru dopravy. Obsahuje věci čistě přínosné, ale i velmi kontroverzní. Těžko někdo bude rozporovat, že je právné vybudovat cyklostezku na místě k tomu vhodném anebo parkovací místa pro kola. Lidé, kteří na kole jezdí, ovšem vědí, že piktogram také může za vlhka klouzat a pro cyklistu být i nebezpečný.

Proč obsahuje generel cyklistické dopravy celoplošné omezení rychlosti na 30 km pro veškerou automobilovou dopravu? Jsou jistě místa, kde je toto opatření na místě, ale rozhodně to není skoro celý Český Brod! Patří takové opatření do generelu cyklistické dopravy, nebo spíše do generelu automobilové dopravy?

Uzavřeme město, zprůjezdníme město

Jeden by řekl, že Město má plán, dle kterého se řídí a tedy je jasné, jakým směrem se doprava ubírá. Když však sledujete změny ve značení jednosměrek, úprav rychlostí, stavění žlutých omezujících prvků či například poměrně nové změny na náměstí, říkáte si, že to přece zodpovědní úředníci nemohou myslet vážně. Jen testují, co bude nejlepší, nejspíše sami neví jak dál. A kupodivu to opravdu neví!

Městu chybí koncept dopravy, není se tedy o co opřít a na co odkázat. Toto je problém Jungmannky, náměstí, ale i dalších ulic. Pokud je tedy nyní změna schválena (provedena), neřeší se, zda je to v souladu s dlouhodobou myšlenkou či obecným zájmem. Změny na náměstí nejsou špatné, ale komunikace směrem ven znovu chybí. Generel cyklistické dopravy je sice správná věc, ale bez Generelu automobilové dopravy je to věc velmi vytržená z kontextu.

Brzy se mají rušit i přechody a zóna pro chodce na náměstí dovolí přecházet všude. Přednost zprava udrží řidiče bystrého a spíše pomalého. Trend sice velí vyhnat auta z centra ven, praxe však ukazuje, že to neprospívá místním obchodům. **Neztratí náměstí svou hlavní úlohu, tedy být centrem obchodu a služeb pro občany? **

Problémem změn na náměstí opět nejsou změny samotné jako jejich provedení, interpretace k veřejnosti a komunikace s obyvateli. Nastává zmatek, obrací se jednosměrka, přednosti zprava jsou zvýrazněné jen cedulí „změna přednosti v jízdě“. Proč město nekomunikuje s lidmi? Proč je uzavřeno samo do sebe? Proč nedokáže dopředu oslovit existující cyklistické oddíly, obchody a cyklisty samotné. Jistě by se našlo pár aktivních lidí, kteří by dokázali přispět k tomu, aby generel cyklistické dopravy byl kvalitním základem pro budoucí změny, který skutečně pomůže sblížit automobilovou a cyklistickou dopravu.

Samostatnou kapitolou jsou nové retardéry v ulici Krále Jiřího. Naše redakce má informace o nepřiměřeně vysoké ceně za jejich výstavbu. Informace ověřujeme a k tématu se vrátíme v některém z dalších čísel.

Napište nám své dojmy ze změn v dopravě.Jsme zvědavi, jak to vidíte vy, a zda vám situace také přijde absurdní. Redakční email je info@cesky-brod.cz.

Líbí se vám článek?

Google+