Kotel PIV

Jaké je aktuální dění kolem plánované přestavby bývalé kotelny na značkovou pivnici na sídlišti?

kotelna_pivnice_cesky_brod

Objekt bývalé kotelny zakoupil soukromý investor, firma CHARON, spol. s.r.o., zastoupená panem Lukášem Šebestou. Kotelna má být přestavěna s rozdělením na kuřácké a nekuřácké prostory s možností lehkého občerstvení formou studené kuchyně. Vybudování takového zařízení uprostřed sídliště a v bezprostřední blízkosti jediného hřiště, které je pro děti z okolí jediným místem k setkávání, však právem budí velké emoce mezi místními starousedlíky.

Přibližme to, co nejvíce tíží místní obyvatele v souvislosti s projektem:

  • Vyšší koncentrace osob v uvedeném prostoru a s tím související zvýšená hladina hluku v dané lokalitě (zejména plánovaná venkovní terasa).
  • Prodej alkoholických nápojů a tabákových výrobků zvyšuje výskyt nežádoucích osob = může znamenat nárůst opilství, vandalství a v neposlední řadě narušování veřejného pořádku.
  • Součástí pivnice mají být výherní automaty
  • Vzduchotechnika, která bude ústit do stávajících komínů. Hluk a vibrace se budou přenášet na skelet sousedního panelového domu (komín vede po jeho plášti).
  • K objektu nevede žádná přístupová cesta pro automobily. Stavební práce se tak dotknou všech obyvatel sídliště.
  • Jakým způsobem bude probíhat zásobování pivnice?
  • Působení pivnice v samotné blízkosti dětského hřiště.
  • Dle zákona musí mít tento typ zařízení vyhrazeno pět parkovacích míst! Kde budou umístěna?

Toto je jen krátký výčet problémů, se kterými se nemohou místní obyvatelé smířit. Investor projektu reagoval na zvedající se vlnu nevole veřejným setkáním s místními obyvateli, aby jim přiblížil svůj podnikatelský záměr. Veřejné setkání se konalo 13. června 2012 přímo v prostorách bývalé kotelny. Po krátkém představení svého projektu se otevřel volný prostor pro diskusi s místními obyvateli a ta byla více než bouřlivá. Valná většina přítomných podnikatelský záměr investora kritizovala a pan Šebesta měl plné ruce práce „ukočírovat“ diskusi v mezích slušnosti. Ani to však nestačilo a místní obyvatele iniciovali sestavení petice s příznačným názvem „O takového souseda nestojíme“. Pod tuto petici se podepsalo v krátké době na 400 obyvatel sídliště a dne 4. července 2012 byla předána na Městský úřad Český Brod. Rada města petici projednala pár dní poté a následně se petice dostala také na program Zastupitelstva. Oba nejvyšší orgány města však petici projednaly pouze v obecné rozpravě, kdy byla podána informace o petici a postoji města k ní. Jednoduše řečeno: „Díky za informace a odejděte“. Otřepané a již klasické tvrzení znějící z městského úřadu, že Město bude „pouze“ účastníkem řízení a nemá rozhodovací pravomoc, je pouhou záminkou nevyvíjet žádnou činnost a nechat realizaci tohoto projektu žít vlastním životem. Ostatně toto slýcháme poměrně často, když se u nás v Českém Brodě realizuje nějaký „rizikový“ projekt.

Do doby, než místní obyvatelé vyvinuli snahu a začali se aktivně zajímat o tento projekt, nedělo ze strany odpovědných orgánů prakticky nic. Až na základě petice se ledy pohnuly. Město změnilo svůj vstřícný postoj k pronájmu plochy potřebné k vyčlenění pěti parkovacích míst, které jsou pro tento typ zařízení dle zákona potřebné. Dle posledních informací z listopadu 2013 však investor tento problém vyřešil zbudováním parkovacích míst na soukromém pozemku v zákonem stanovené vzdálenosti. Druhou věcí, která vyplynula z petice nebo spíše od místních obyvatel, bylo doplnění vlivu stavby na životní prostředí. Krajská hygienická stanice si vyžádala doplnění dokumentace projektu, na stavbu však tato spíše formální záležitost neměla žádný vliv. Ke zklidnění situace dokonce investor navrhl na své náklady rozšířit kamerový systém (pod dozorem Městské policie) tak, aby bylo okolí pivnice neustále monitorováno.

V jaké situaci se tedy projekt nachází v listopadu 2013?

Investor teprve v červnu letošního roku obstaral všechny potřebné dokumenty potřebné k zahájení územního a stavebního řízení. Nicméně Stavební odbor Český Brod předal stavební řízení z důvodu podjatosti na Stavební úřad Středočeského kraje. Ten nyní musí rozhodnout, zda bude o tomto řízení rozhodovat on sám, nebo jej předá do gesce jiného stavebního úřadu v kraji, např. Říčany nebo Kolín. Od prvotního představení projektu k samotnému podání všech dokumentů k zahájení územního a stavebního řízení uplynula doba jeden a půl roku.

Perné chvilky čekají místní obyvatele především při realizaci samotné stavby pivnice, kdy k objektu nevede žádná cesta, ale pouze chodníky pro pěší. Stejnou formou bude muset probíhat zásobování pivnice, ať už zmíněné plnění pivních tanků nebo zásobování ostatním zbožím nutným pro provoz pivnice. Sám investor na veřejném setkání prezentoval, že realizace stavby i zásobování pivnice bude probíhat po chodníku od prodejny potravin. Ostatně nelehké období zažili místní obyvatelé v průběhu měsíce července a srpna, kdy k objektu přijely stavební stroje a začaly kopat. V tomto případě se jednalo pouze o přeložení posilovací tlakové stanice, kdy veřejný vodovodní řád vedl přes soukromý pozemek (objekt pivnice). Se stejným problémem se setkají obyvatelé znovu, protože musí dojít k přeložení trafostanice z objektu kotelny mimo něj. Firma ČEZ, a.s. má platnou smlouvu do dubna 2015 a do té doby musí zajistit přeložení. Město Český Brod navrhlo nové umístění trafostanice vedle obchodu s potravinami.

Vypadá to, že obyvatelům sídliště nezbývá než doufat, že pan Šebesta slíbí co prezentoval a fungování pivnice na sídlišti v Českém Brodě bude bezproblémové.

Prezentaci projektu mohou zájemci nalézt na www.pivnice-kotelna.cz. Máte-li nějaké další zajímavé informace ohledně projektu, napište nám do redakce na info@cesky-brod.cz.

Líbí se vám článek?

Google+