Horké dny bez vody

V loňském roce jsme psali o koupališti a plánu na jeho předělání na požární nádrž s koupáním na vlastní nebezpečí. Vše mělo klapnout, ale jak už to bývá, neklaplo. V minulém čísle jsme se o koupališti zmínili znovu a nyní jsme se zeptali pana starosty na aktuální stav.

koupaliste_cesky_brod

Starosta města, Bc. Jakub Nekolný, nám sdělil:

„První možnost vidíme v postupné úpravě koupaliště do podoby jako je v Úvalech či možná lépe v Kolovratech. S provozovatelem obou koupališť jsme vstoupili v jednání již na podzim loňského roku. Projevil zájem i o to naše a slíbil nám zpracovat do jara nějakou hrubou představu. Tu jsme po urgenci obdrželi v polovině června. Odhadované náklady vychází asi na 1 mil. Kč a měl by je buď vcelku nebo po etapách hradit vlastník čili město. Všechny provozní náklady by pak šly za provozovatelem.

Druhou náročnější variantou se pak jeví přestavba na přírodní koupací biotop, kde jsme si nechali zpracovat nabídku na vypracování studie proveditelnosti jako v případě Prostřední Bečvy (dokument na stránkách města), která by měla obsahovat podobné technické řešení a také propočet nákladů na stavbu (odhad cca 7 mil. Kč). V tomto případě bude pravděpodobně možné podat žádost o dotaci na výstavbu. Studie proveditelnosti potřebná pro zpracování žádosti o dotaci by měla vyjít na přibližně 10 až 20 tisíc korun. Provoz biotopu však není bezúdržbový a vyžádá si nutnou údržbu a tedy provozní peníze. Ideální by bylo skloubit varianty 1 a 2. Vybudovat dle 2 a provozovat dle 1.

Napuštění samotného koupaliště a ponechání v režimu hasičské nádrže je také možné. Vyžádalo by si však náklady ve výši asi 200 tisíc korun na zajištění odpovídajícího příkonu elektrického proudu a pořízení dostatečného čerpadla. Po rozhodnutí o rekonstrukci by se mohlo jednat o vyhozené peníze, protože při 1. variantě se uvažuje o napouštění z vodovodního řadu a pouze u 2. varianty by se využil blízký vrt.

Do jednání rady připravujeme materiály o problematice koupaliště. Rada by měla doporučit zastupitelstvu určitý postup a také uvolnění potřebných financí, neboť ve schváleném rozpočtu na letošní rok peníze na úpravu koupaliště nejsou. Příští řádné zasedání zastupitelstva je v září a je tudíž jasné, že se letošní koupací sezóna opět nestihne. Samozřejmě adekvátní je i otázka, zda se současné zastupitelstvo bude chtít ještě problematikou koupaliště zabývat nebo rozhodnutí přenechá v podzimních komunálních volbách nově zvoleným zastupitelům. Nicméně podklady připravíme a do jednání rady a potažmo i zastupitelstva předložíme.“

Jinými slovy jsme se dozvěděli, že z původních mnoha desítek miliónů jsme na variantě za několik jednotek miliónů. Ba dokonce na 0,2 milionu v případě varianty z loňského roku.

Ze slov pana starosty vyplynulo, že stávající zastupitelstvo již problémem koupaliště patrně zabývat nebude a tak je pravděpodobné, že jeho vyřešení dostanou za úkol až nově zvolení zastupitelé.

Nově vidíme i možnost podat žádost o dotaci a bavíme se v reálných číslech. Je to jistě úspěch a krok k dokončení nějaké varianty. Nicméně před rokem přestavba na požární nádrž vypadala jako hotová věc, dnes již víme, že šlo o „hurá akci“. Doufejme, že varianty nastíněné starostou jsou myšleny vážně a třeba budou jednou zrealizovány.

Snad se tedy budeme moci v Brodě vykoupat již za rok. Nebo alespoň někdy.

Líbí se vám článek?

Google+