Finanční situace města

Je běžnou součástí vašeho rodinného rozpočtu finanční bilance? Lépe řečeno, máte přehled o svých příjmech a výdajích? Vyrovnaný rozpočet je cílem každé rodiny a stejně tak by měl být i města. Je důležité sledovat příjmy, výdaje a zároveň i míru zadlužení. Jako si běžná rodina půjčí na koupi bytu, ale naopak odolá půjčce na dovolenou, tak i město musí bedlivě zvážit, na co se vyplatí zvyšovat zadlužení a na co už ne.

finance_mesta

Náhodně jsme oslovili občany Českého Brodu a ptali se na zadlužení města. Většina ví, že město hospodaří se schodkem, ale konkrétní částku nedali dohromady. Víte jak je naše město zadlužené?
Paní Sahulová z finančního odboru města Česká Brod nám poskytla informace o přesném dluhu města. K 31. 12. 2013 dluží město Český Brod 57 915 800 Kč, což se občané můžou dozvědět v městem zřízeném rozklikávacím rozpočtu, který je od 2. 4. 2014 dostupný na webových stránkách města. Mimochodem, kdo z vás si už rozklikávácí rozpočet alespoň jednou otevřel? Kolik nás občany tento program stál, se nám nepodařilo dohledat. Čteme-li však na stránkách města, že „rozpočet zobrazuje jednoduchou a srozumitelnou formou stav a vývoj čerpání výdajů a plnění příjmů města“, nemůžeme s tím souhlasit. Rozklikávací rozpočet rozhodně jednoduché a srozumitelné informace neposkytl. Napište nám, zda a za jak dlouho se Vám podařilo najít přesnou výši zadlužení města v tomto „ jednoduchém a srozumitelném programu“.
Nám se přesnou výši dluhů najít nepodařilo, natož rozdělení, za co konkrétně dlužíme. Proto jsme se opět obrátili na finanční odbor města.

Závazky města:
2 125 800 Kč vodovod a kanalizace Liblice
9 000 000 Kč rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice Krále Jiřího a Zborovská
16 790 000 Kč realizace intenzifikace čistírny odpadních vod
30 000 000 Kč rekonstrukce přednádraží

Za rok 2013 hospodaří město s historicky nejvyšším dluhem. Příjmy města v roce 2013 činily 176 863 000 Kč a výdaje celkem 197 076 000 Kč. Město má výdaje vyšší než příjmy, konkrétně o 20 208 000 Kč. Naposledy město hospodařilo s přebytkem v roce 2007. Od tohoto roku se zadlužení významně zvyšuje.

Rok Příjmy Výdaje provozní Výdaje investiční Schodek/přebytek
2013 176 863 000 Kč 104 961 000 Kč 92 115 000 Kč –20 208 000 Kč
2012 134 778 000 Kč 90 586 000 Kč 52 014 000 Kč –7 822 000 Kč
2011 170 890 000 Kč 131 877 000 Kč 44 629 000 Kč –5 615 000 Kč
2010 157 766 000 Kč 123 891 000 Kč 35 040 000 Kč –1 165 000 Kč
2009 150 775 000 Kč 120 167 000 Kč 45 510 000 Kč –14 902 000 Kč
2008 175 685 000 Kč 130 836 000 Kč 44 954 000 Kč –104 000 Kč
2007 141 507 000 Kč 105 166 000 Kč 33 709 000 Kč 2 632 000 Kč

Zadlužení není možné neustále zvyšovat. Městu se dlouhodobě s úspěchem daří čerpat různé dotace. Musíme si ale uvědomit, že každá dotace s sebou nese spoluúčast, která při hospodaření se schodkem vždy vede k zvýšení dluhů. Proto je důležité, aby se město zaměřilo na přísnou rozpočtovou politiku a efektivní využívání dotací. Vysoké finanční náklady mohou v budoucnu městu způsobit potíže a mohou vážně ohrozit financování běžného provozu města.

Město Český Brod investovalo od roku 2007 do 2014 téměř 350 mil., zbylých 807 mil. šlo na provozní výdaje úřadu. Zásadní otázka zní, kde přesně jsou tyto peníze, v kterých projektech skončily a jaké služby plní realizované projekty občanům? Proč z těchto peněz nebyl např. zabezpečen chod veřejného koupaliště a základní zdravotní péče v naší nemocnici? V nově zavedeném rozklikávacím rozpočtu či jinde na webových stránkách města se to jen těžko dozvíte, přestože byl otevřený úřad
a informovanost občanů jedním z hlavních lákadel minulých voleb. Jedná se však o stěžejní informace, které bychom měli mít možnost snadno dohledat!

Ing. Lucie Šmejkalová a Ing. Michal Jedlička, Českobroďák SNK

Líbí se vám článek?

Google+